Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

neverstopbelieving
2261 edb2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayoucanfly7 youcanfly7
neverstopbelieving
2470 8679 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMissySleepy MissySleepy
neverstopbelieving
7985 39d7 390
Reposted fromsilentshout silentshout viaMissySleepy MissySleepy
neverstopbelieving
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
neverstopbelieving
7639 fa5c 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaMissySleepy MissySleepy
neverstopbelieving
neverstopbelieving
0398 5951 390
Reposted fromqcharska qcharska viapaasiak paasiak
0929 4877 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaasiak paasiak
neverstopbelieving

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
neverstopbelieving
1069 f42c 390
neverstopbelieving

boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. nie będę już dla ciebie świętem tylko codziennością. cholernie trudno zachwycać się codziennością.

June 01 2015

neverstopbelieving
7460 4428 390
Reposted fromsoSad soSad viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
neverstopbelieving
3281 0b60 390
4719 bbf7
Reposted fromtwice twice viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
neverstopbelieving
9705 a506 390
neverstopbelieving
8111 cd65 390
m.halber
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viacytaty cytaty
neverstopbelieving
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl